Skip to main content

P2P půjčky, proč oblast úvěrování tak dynamicky roste?

Zatímco před pěti lety nebyly P2P půjčky (peer to peer) v podstatě slyšet, v dnešní době existuje po celém světě řada P2P platforem a jejich obliba mezi lidmi a firmami neustále roste. Mezi investory do těchto úvěrů najdeme kromě jednotlivců i významné institucionální investory. Příkladem je investice banky AEGON do německé P2P platformy Auxmoney ve výši 150 mil. EUR.

Peer to Peer platformy představují alternativu k tradičním způsobům financování. Platformy umožňují jednotlivcům nebo firmám půjčit si přes internet přímo od investorů, bez nutnosti využívat banky či nebankovní instituce jako zprostředkovatele. Podle portálu Statista si takto v roce 2015 lidé a firmy globálně vypůjčili celkem 64 mld. dolarů. Do roku 2025 se odhaduje, že objem P2P půjček naroste na 1 bil. dolarů, tedy 20krát více než dnes.

Jaké jsou výhody Peer to Peer úvěrování?

Výhody P2P financování jsou zřejmé na první pohled. Na rozdíl od bank jsou P2P platformy levnější a transparentnější. Zisk plyne jejich provozovatelům z poplatků za správu a administraci jednotlivých úvěrů.

V porovnání s bankami jsou jejich provozní náklady mnohem nižší. Díky tomu mohou nabídnout příjemcům půjčky s nižším úrokem, než by dostali v bance a investorům zase atraktivnější výnosy (podle Lending Clubu v průměru 5 – 9 %). Investoři si mohou vybrat z platforem pracujících jak se spotřebitelskými, tak podnikatelskými úvěry a mohou si vybírat investice do půjčky také s ohledem na dobu její splatnosti, která se pohybuje obvykle v rozmezí 30 dní až 5 let.

Jsou P2P půjčky bezpečné?

Kromě řady výhod přinášejí P2P úvěry také nevýhody. Investice nejsou garantovány ani pojištěny a jako u každé peněžité půjčky hrozí, že příjemce půjčky nebude svůj závazek řádně a včas splácet. Pro zajištění stabilního výnosu s minimálním rizikem je proto důležitá diverzifikace investice mezi velký počet různých typů půjček, s různou délkou splatnosti a rizikovosti.

Statistiky od nejznámějších poskytovatelů P2P půjček ale ukazují, že naprostá většina příjemců půjček svým závazkům dostála v plné výši a včas. Důvodem jsou kritéria, která musí příjemce splnit, aby mu byla půjčka poskytnuta. Mnoho zprostředkovatelů rovněž každému příjemci půjčky přidělí úvěrové hodnocení, které ukazuje, jak důvěryhodný příjemce z hlediska splácení půjček je. Některé velké P2P platformy mají rezervní fondy, které slouží k pokrytí ztrát z nesplacených půjček.

Kde zjistím více informací, jak mohu investovat do P2P úvěrů v ČR nebo zahraničí?

V České republice působí v současné době několik P2P platforem. Na spotřebitelské půjčky se zaměřuje Zonky, zaštítěný Home creditem a alternativa zajištěných půjček Bonster. 

V Evropě můžete najít hned několik P2P platforem, které jsou otevřeny investicím od investorů z celé Evropské unie. Některé se tak jen tváří, neboť si stejně musíte zakládat bankovní účet v dané zemi, kde P2P platforma působí.

Pokud jste mezi těmi, kteří investují i do kryptoměn, mrkněte na decentralizované půjčky a první decentralizovanou banku Maker DAO. 

Tomáš Zdražil

V osmnácti jsem si přečetl Bohatý táta, chudý táta od R. Kiyosakiho, na to začal podnikat. V roce 2015 objevil Bitcoin a založil Investree. Chtěl jsem zpřístupnil informace veřejnosti, propojovat příležitosti a organizovat seberozvojové akce a byznys kempy Cashflow summer. Baví mě vanlife, jachting, colivingy a minimalismus. Pět let jsem žil na pěti kontinentech a snažím se fungovat jako globální občan, když zrovna nežiji Bali v Brně na přehradě.