OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE SLUŽBY A PRODUKTY

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzický nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Investree s. r. o., se sídlem Bystrc 318, Brno, 63500. Společnost je plátce DPH, IČ:04410866,  DIČ:CZ04410866. Zmíněná společnost je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech www.investree.cz, www.cashflowsummer.cz.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách.Informace o produktech a službách

Předmětem produktů a služeb je právo Kupujícího na přístup k fyzickým seminářům, konferencím nebo webinářům uložených na serveru Prodávajícího a dalším službám.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Uhrazením ceny webinářů a konferencí získává Uživatel právo na přístup k objednanému webináři a semináři poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

Uživatel je povinen uhradit cenu webináře a konference stanovenou na webových stránkách Prodávajícího, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem)

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

V registračním formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající je plátce DPH.

Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení služby nebo produktu.

Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 7 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu t.zdrazil@investree.cz, s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu t.zdrazil@investree.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktujte Prodávajícího na adrese t.zdrazil@investree.cz.

Storno podmínky

Při zrušení objednávky méně než 7 dnů před datem uskutečnění daného webinářem, seminářem nebo konferencí činí storno poplatek 100%. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky před webinářem a seminářem účastník nemá nárok na přesun na jiný termín webináře a semináře. Dokonce ani při doložení neschopenky, nebo potvrzení od doktora. Zaplacené vstupné je však přenosné – účastník za sebe může na webinář a konferenci poslat náhradníka.

Průběh a vyřízení reklamace

Pokud se účastník nedostaví na seminář nebo webinář, může kontaktovat pořadatele přes email t.zdrazil@investree.cz. Mezi potřebné náležitosti do emailu účastník uvede svoje jméno a důvod absence.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.