Skip to main content

Jako David a Goliáš. Je-li Ethereum Brad Pitt, NEO je bratrancem Zachem. Mladší, okouzlující a talentovanější. Ovšem staršímu z rodiny může tak maximálně nosit koktejly. Nesmíme zapomínat, že Ethereum, stejně jako Brad, byly prostě a jednoduše první. Revoluční, vzrušující a rozbouřili oceán každý ve své oblasti.

Témeř každé ICO, je postaveno na Ethereu a Vitalik Buterin je jedním z největších myslitelů naší doby. Pokud jste ovšem zaznamenali, že čínská Alibaba hraje významnou roli v ceně akcíí amerického Amazonu, a WeChat dominuje sociálním sítím v Číně, je to proto, že Čína jednoduše hraje podle vlastních pravidel. Používají vlastní technologie a sítě. Otázkou je, jestli NEO, jako “čínské Ethereum”, může soutěžit s Vitalikem?

NEO nebo Ethereum?

V kryptografické komunitě zaujímají podobnou roli. Chtějí být platformou pro nový internet – decentralizované aplikace, ICO, a smart kontrakty. Ačkoliv se zdají obě kryptoměny totožné, nacházíme odlišnosti. Shrňme si proto cíle obou z nich:

  • Cíle Etherea jsou bezpochyby ve vývoji decentralizovaných aplikací. Snaha o vytvoření přístupnějšího a důvěryhodnějšího internetu. Uživatelům a vývojářům poskytuje větší kontrolu a více možností při vývoji jejich aplikací. Směřuje k těm, kteří na jejich platformě budují.
  • NEO využívá blockchainovou technologii a digitální identitu k digitalizaci aktiv a jejich automatizaci. Pomocí smart kontraktů a k realizaci tzv. smart economy, nebo-li inteligentního ekonomického ekosystému, a s distribuovanou sítí.

Co je to inteligentní ekonomický ekosystém?

Ethereum se vyvíjí v reakci na nové požadavky. NEO rozvijí svou platformu předvídáním těch budoucích. Klíčovou roli tady hraje inteligentní ekonomický systém, obsahující digitalizované prostředky.

Všechny nově digitalizované aktiva budou mít důkaz o vlastnictví v blockchainu. Aktiva mohou být prodávána, obchodována a využívána přes smart kontrakty. Vlastnictví bude pak chráněno a ověřováno decentralizovaným modelem blockchainu.
Příkladů jak by tato platforma mohla fungovat je samozřejmě spousta. Od automatizování dnešní byrokracie úřadů, po prodej nemovitostí, či aut. Aby ale mohla fungovat, musí vyhovovat vládní regulaci. Takže zatímco Ethereum by mohlo nabídnout podobné schopnosti na blockchainu, fakt, že se NEO vyvijí pro tento účel, je zcela zásadní.

Na čem pracuje NEO?

Digitální identita
Anonymita je skvělá. Soukromí, je pro budoucnost nepochybně předním a zásadním předmětem diskuzí a technologického rozvoje. Plán je vydávat digitální identity v souladu s PKI (Public Key Infrastructure) a poté zabezpečit, pomocí blockchainu. Mohli by existovat podniky a projekty, které budou z regulačních důvodů komunikovat pouze s lidmi, kteří mají digitální identitu.

NEO tuto možnost akceptuje, a již pracuje ve strategickém partnerství s THEKEY – projektem vyvíjeným na platformě NEO, která pomůže při poskytování digitální identifikace. A jak je to v případě Etherea? Vyžaduje, aby jiné decentralizované aplikace vyvinuly vlastní digitální identity, které pak poběží na Ethereu.

Digitální majetek (Digital Assets)
Jestliže chcete inteligentní ekonomiku založenou na smart kontraktech, musíte mít možnost využít a vyměňovat majetek mimo měnu. Mít schopnost digitalizovat duševní a fyzické vlastnictví. To kouzlo je v průhlednosti dané nemovitosti, nebo třeba auta, které kupujete. Ihned víte, jestli nemovitost není v exekuci, nebo kolik má auto najeto. Smart kontrakty jsou mnohem silnější, pokud máme schopnost digitalizovat aktiva.

OnChain
Zakladatelé NEO, založili společnost s názvem OnChain. Porozumnění tohoto systému je pro pochopení NEO zásadní. Tento systém, známý také jako DNA, má za cíl pracovat s čínskými podniky a vládou. Pokud se společnost s nimi integruje, výrazně to podpoří přijetí NEO. DNA vyvíjí veřejný a soukromí blockchain pro firmy. Ty se pak spojují s NEO, aby se připojily k decentralizované ekonomice.

NEO a Ethereum

 

Nejdůležitější rozdíly

Ethereum používá stejný protokol jako Bitcoin – Proof of Work. Tedy ověřování transakcí pomocí těžařů. Dvě hlavní nevýhody spočívají v nebezpečí útoků a masivní spotřeby energie, potřebné pro bezpečnost sítě. Z těchto důvodů, bude brzy PoW velice zastaralým systémem. Novější a daleko efektivnější alternativou je  Proof of Stake. Není energeticky tolik náročný, jelikož není třeba nic těžit. Účastníkem není těžař, ale prakticky kdokoli, kdo vlastní větší množství coinů.
NEO zase používá protokol dBFT. Jedná se o speciální verzi PoS, a je mnohem rychlejší. Ethereum udělá 30 transakcí/sek, zatímco NEO až 10.000 transakcí/sek, což může být v budoucnu rozhodující faktor.

Nevýhodou je nedostatečná decentralizace. Logicky. Místo tisíce ověřovatelů rozptýlených po světě, jej spravuje pouze několik desítek, a většinu provozuje tým NEO. Bez ohledu na to, NEO nebude nikdy tolik decentralizové, než jiné. kryptoměny. V budoucnu pravděpodobně dojde i na Ethereum, s přechodem na PoS.

  • Strategie

Ethereum jde cestou, aby externí zdroje a firmy začali vytvářet decentralizované aplikace na Ethereu. Naopak NEO se snaží nejprve  vyladit infrastrukturu a připravit se na větší množství projektů.

  • Programovací jazyky

Pokud chcete vytvářet na Ethereu nějaký smart kontrakt, musíte znát programovací jazyk Solidity, který i zkušeným programátorům dělá nemalé problémy. NEO jde cestou otevřeného zdrojového kódu, se snahou zaimplementovat více programovacích jazyků, včetně JavaScript. To znamená větší svobodu pro programátory.

  • Kapitalizace

Ethereum nemá určený počet etherů. Zatímco NEO má celkové množství 10 milionů. Z toho polovinu vlastní hlavní správní jednotka, za účelem rozvoje.

  • Forky a škálovatelnost

NEO je konečné. Žádné aktualizace, žádné forky. Finálnost je klíčem pro druh ekonomiky, kterou chce NEO podporovat. Finanční instituce, akciové trhy a jiné nemohou fungovat na otevřeném systému. Potřebují jistotu, že jejich informace uložené v blockchainu nezmízí kvůli forku.

Shrnutí

Většinu z výše zmíněných rozdílů mezi ETH a NEO, hraje do karet spíše druhému zmiňovanému. Rozdíly se mění ve výhody a výhody v konkurenceschopnost. Mezi oběma ovšem neprobíhá taková rivalita, jaká se může na první pohled zdát. NEO se stává základem inteligentní ekonomiky na východě. Má větší prostor k růstu, zvyšuje se příliv ICO a tím i celková hodnota.

Otázka pro budoucnost, jak se ke kryptoměně zachová čínská vláda. Aktuálně může být Čína globálním politickým a ekonomickým vůdcem, již s největším HDP na světě. Rozhodně se nebojí přizpůsobovat a vyvíjet ve prospěch své ekonomiky. Příkladem může být aktivita v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Ne nadarmo se říká, že NEO je čínské ethereum. Ovšem s účelem vytvořit inteligentní ekonomiku. Formuje svojí platformu s ohledem na cíl.
Nicméně tyto odstavce berte jako menší vsuvku autora článku, která nic nemění na tom, že Ethereum je již zavedenou platformou a neznamená to, že jej NEO nahradí. Z investorského hlediska stále platí diverzifikovat své portfólio, investovat jen to, co jsem ochoten ztratit a používat kritické myšlení.

 

Zdroj: Hackernoon.com

Tomáš Suchý

Vždycky mě bavilo tvořit. Fotím, natáčím videa a baví mě marketing na sociálních sítí. Řídím se pravidlem cestuj pomalu a pracuj odkudkoliv.