Skip to main content

Tipnete si, které zeměnabízejí nejslibnější trhy, nejsilnější instituce, nejvíc
podnikatelské podpory, nejlepší ochranu a silnězažité praktiky corporate
governance, tedy vedení a kontroly společností, a díky tomu jejich firmy
přitahují investice? A odhadli byste, jak je na tom Česká republika?
Podle žebříčku 2015 Venture Capital and Private Equity (VC/PE) Country
Attractiveness Index, kterýletos vychází pošesté, jsou nejatraktivnějšími
státy  pro  soukromý kapitál  USA,  Velká  Británie,  Kanada,  Singapur  a
Japonsko.U  investic  typu  private  equity  jde  přitom  o  investici  do
zaběhnuté společnosti, oproti tomu rizikový„venture“ kapitál se zaměřuje
na nové slibné podniky na počátku své existence.
Celý žebříček najdete tady.

 

Země jsou  analyzovány  na  základě  šesti  klíčových  mechanismů,
posuzovaných pětašedesáti individuálními ukazateli.
Klíčová šestka je tato:
• Hospodářská aktivita včetněHDP a očekávaného růstu HDP
• Hloubka  kapitálových  trhů včetně aktivit  IPO  a  sofistikovanosti
finančních trhů
• Daně včetně podnikatelských  pobídek  a  jednoduchosti  daňového
přiznání
• Ochrana investorůa corporate governance včetněprávní ochrany
• Lidské a sociální prostředí včetněvzdělání, zákonůupravujících trh
práce, a opatření proti korupci
• Podnikatelské  příležitosti  včetně indikátorů inovace,  korporátního
výzkumu a vývoje a jednoduchosti podmínek pro rozjetí, spravování
a ukončení byznysu
Index slouží jako užitečnýnástroj pro orientaci, jaké jsou nejlepší zeměna
rozvíjejících se trzích a pro posouzení poměru rizik a výnosův globálním
měřítku.  Může  také  pomoci  regulátorům,  aby  lépe  vytvářeli  nebo
revidovali své politiky, a víc přitahovali VC/PE investory.

Rozvíjející se ekonomiky
Autoři si všímají, že profesionální investoři soukromého kapitálu se často
zaměřují na rozvíjející se trhy, neboťhledají nové transakce s uspokojivým
poměrem rizika a výnosu. Mezi zeměmi BRICS (Brazílie, Rusko, Indie,
Čína, JAR) vyniká Čína – letos 21. – pro svůj ekonomickýrůst, vývoj na
kapitálových trzích a příznivé daňové prostředí pro podnikatele.
S ohledem na výše uvedené zůstává Čína relativněstabilní, pokud jde o
hodnocení, za pět let se posunula o jedinou příčku.

Nicméně navzdory  ekonomické  zajímavosti  zemí  BRICS  a  dalších
rozvíjejících se trhů(mj. Mexiko, Indonésie, Filipíny, Nigérie a Turecko,
které  mají  vysoký počet  obyvatel  a  silný ekonomický potenciál)
překážkami  zůstává  úroveň ochrany  investorů a  kvalita  corporate
governance (jedinou výjimkou je JAR).

Autoři žebříčku varují, že investoři mají tendenci k optimismu, pokud jde
o rozvíjející se ekonomiky, možná i z obavy, aby nepropásli na těchto
trzích nějakou „vycházející hvězdu“, a že může být obtížné realisticky
posoudit  skutečné  obchodní  příležitosti  po  celém  světě.  Proto  silně
doporučují investorům, nežučiní dlouhodobé kapitálové závazky, aby data
v žebříčku interpretovali a zásadní hodnoty pro posouzení přitažlivosti pro
VC/PE kapitál vyhodnocovali pro všechny zeměstejně.

Mapa
Žebříček doplňuje mapa, ježukazuje regionální trendy. Severní Amerika a
Evropa jsou na ní většinou zelené, cožodráží jejich atraktivitu pro PE,
zatímco v Africe převažuje červená – zřetelná známka toho, že její trhy se
stále vyvíjejí. Jižní Afrika a Maroko jsou v žebříčku z afrických zemí
nejvýše, na 37. respektive 50. místě. JAR sklouzla o pět míst a Maroko
vystoupalo  o šest,  mimořádný pokrok  zaznamenala  především  kvalita
marockých pravidel corporate governance a bezpečnost majetkových práv.

 

yrOvlpfnl5CxubXGDaBGLL4F0_2-FMODAKGOa-6JUrVsbCazLPEunbUxOVbFRdf9CiwLDya4kUfmF3-eX_i-0M39I4n1GRT1XK9XbyER0oo4Y_lUQR0IHEWgt9tZSzyjLoDAEvw-20

Do žebříčku byly letos přidány Panama a Malta, které tím zarovnaly počet
zemí  na  120.  Jejich  debut  se  odehrál  přibližně v  polovině seznamu,
Panama je jedenapadesátá a Malta šestašedesátá.

Česká  republika  je  na  třiatřicátém  místě.  Za  Portugalskem  a  před
Lucemburskem. Oproti roku 2011 to znamená propad o dvěmísta. Podle
grafu, kterýsleduje vývoj, se Česko propadalo z hlediska přitažlivosti pro
kapitál aždo roku 2014, ažpoté nastal růst.

Podíváme-li se na šestici indikátorů, udělala zeměod posledního žebříčku
skok dopředu v oblasti daní. Tam byla v roce 2011 stá první, nyní je 67. I
tak ale zůstává daňová oblast, která se zaměřuje na daňové pobídky a
jednoduchost daňového přiznání, nejslabší posuzovanou částí. Při pohledu
na  střední  Evropu  je  Polsko  osmadvacáté  a  Slovensko  osmapadesáté.
Pobaltské  země jsou  nejméně o  deset  míst  za  Českem,  oproti  tomu
Rakousko nebo Německo má dvaadvacátou respektive sedmou příčku.
Pětileté trendy (2011-2015)

Autoři žebříčku preferují zaměření na pětileté intervaly, protože v delším
časovém odstupu jsou lépe vidět dlouhodobé trendy. Varují před kladením
přílišné váhy na změny z roku na rok, které mohou plynout z krátkodobé
nestálosti.

V  nejvyšší  úrovni  žebříčku  panuje  relativní  stabilita.  Velká  Británie
poskočila  o  dvě místa  na  druhou  příčku,  díky  silnému  nárůstu
očekávaného HDP a zlepšených podnikatelských příležitostí, cožplyne z
růstu kapacit pro inovace. Tento posun odráží skutečnost, že se Spojené
království dostává zpět do situace, v jaké bylo z hlediska atraktivity pro
soukromý a  rizikový kapitál  před  finanční  krizí.  Což je  přesně opak
Singapuru, kterýo dvěmísta klesl kvůli propadu v očekávaném růstu
HDP. Tento propad ale částečněnapravuje zlepšení situace na úvěrových
trzích.

Nejvýraznější posuny v první dvacítce náleží Novému Zélandu – z 15. na
9. místo – a Malajsii, která poskočila z 18. místa na dvanácté. Nížv
žebříčku se působivýskok o 22 příček podařil Filipínám, které byly v roce
2011 čtyřiašedesáté  a  letos  jsou  42.  Filipíny  mají  mimořádně dobré
hospodářské ukazatele a působivé odhady budoucího růstu.
Z  druhé  strany  je  zaznamenáníhodný propad  Kypru  o  28  míst  na
pětašedesáté místo. Krizí zasaženýstředomořskýostrov skončil na dně
žebříčku (stodvacátý) pro svůj podíl nefunkčních bankovních úvěrůvůči
celkovému úvěrovému objemu. A nemá ani vyhlídky na růst.

Země,  která  má  dosáhnout  vysoké  pozice  v  žebříčku,  musí  dobře
zaskórovat  ve  všech  šesti  oblastech.  Žebříček  vytvořilo  Středisko
mezinárodních  financí  (Center  for  International  Finance)  prestižní
ekonomické  školy  IESE,  spolu  s  jednou  z  nejlépe  hodnocených
evropských ekonomických škol, francouzskou ekonomickou univerzitou
EMLYON Business School. V týmu byl Heinrich Liechteinsten z IESE,
Alexander Groh z EMLYONu, Karsten Lieser a Markus Biesinger.
Zdroj Forbes

Tomáš Zdražil

V osmnácti jsem si přečetl Bohatý táta, chudý táta od R. Kiyosakiho, na to začal podnikat. V roce 2015 objevil Bitcoin a založil Investree. Chtěl jsem zpřístupnil informace veřejnosti, propojovat příležitosti a organizovat byznys eventy po světě. Baví mě vanlife, jachting, coliving a minimalismus. Pět let jsem žil na pěti kontinentech a snažím se fungovat jako globální občan, když zrovna nežiji Bali v Brně na přehradě.