Skip to main content

Ve světě kryptoměn, kde dominují muži, IBM toto pravidlo vyvrací. Společnost s padesáti tisíci členy je vedena Bridget van Kralingen, viceprezidentkou globálního průmyslu, platforem a blockchainu. Aktuální vývoj blockchainu IBM vede Fellow Donna Dillenberger.

Ovšem převažující ženská vůdčnost společnosti je v ostrém kontrastu s ostatními začínajícími blockchainy, které jsou převážně vedeny muži. To činí společnost anomální ve fintech průmyslu, který zůstává těžce mužsky dominantní. Nicméně van Kralingen, která do společnosti vstoupila v roce 2004, poznamenává, že podpora žen na vedoucí pozici není pro IBM novým trendem. Generální ředitelka společnosti Ginni Rometty je nejviditelnějším příkladem.

blank

Ginni Rometty, generální ředitelka společnosti IBM

“Díky tomu, že jsme se soustředili na dovednosti jsme získali opravdu extrémně kvalitní, inteligentní, schopný a energický tým,“ říká van Kralingen. 

IBM Blockchain

S obrovským nárůstem popularity bitcoinu za poslední rok se objevil další zájem mezi velkými korporacemi a menšími podnikateli. IBM je jednou ze společností, která si vybudovala vlastní blockchain platformu (Hy­per­led­ger Fab­ric0). Je to ře­še­ní pro spo­leč­nos­ti, kte­ré chtě­jí mít for­mu pri­vát­ní­ho blockcha­i­nu a vy­u­ží­vat je­ho vý­hod. Bez toho aniž by po­u­ží­va­li stá­va­jící ve­řej­né blockcha­i­no­vé plat­for­my ja­ko tře­ba Ethe­reum.

IBM ale v tom­to smě­ru po­stu­pu­je vel­mi rych­le a je­ho blockcha­in už vy­u­ží­vá přes 400 spo­leč­nos­tí po ce­lém svě­tě. Jsou me­zi ni­mi i vel­ké me­zi­ná­rod­ní fir­my ja­ko tře­ba Vi­sa, Ne­st­lé, HSBC ne­bo tře­ba Wal­mart.

Po­kud jde o roz­dě­le­ní na­sa­ze­ní blockcha­i­nu od IBM dle seg­men­tu:

  • 25 fi­rem ho po­u­ží­vá pro obec­ný ob­chod
  • 14 fi­rem pro sle­do­vá­ní po­tra­vin v rám­ci ce­lé­ho do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce a
  • 14 spo­leč­nos­tí pak ten­to blockcha­in po­u­ží­vá pro me­zi­ná­rod­ní plat­by.

S využitím mobilního telefonu může zemědělec sledovat na blockchainu přesný okamžik, kdy jsou potraviny vysazeny, sklizeny, zabaleny a distribuovány. To se hodí, aby společnosti rychle zjistili, kdy a kde se věci pokazily. To vede k větší transparentnosti a důvěře mezi podniky a spotřebiteli, vysvětluje Dillenberger.

Ve skutečnosti je to aspekt sociální spravedlnosti, který dělá blockchain tak přitažlivý. Dillenberger poukazuje na čínský mléčný skandál v roce 2008. Šest dětí zemřelo, protože byl přidán plast do dětské výživy a mléka. Říká, že sledování výroby potravin prostřednictvím blockchainu pomáhá společnostem a veřejnosti vyhnout se těmto typům scénářů.

Centrální banky

Během uplynulého roku se, Jesse Lund, šéf IMB Blockchainu, setkal s 20 centrálními bankami, které prozkoumaly potenciální přínosy vydávání vlastních fiat kryptoměn v blockchainu.

Konkrétně popsal „nejtrvanlivější digitální aktivum jako to, které je vydáno centrální bankou a představuje pohledávku na fiatové vklady, ale přesto zachovává nějakou podobu měnové politiky“.

Uvedl, že očekává, že první centrální banky, které vydají fiatovou měnu v blockchainu, budou „menší“ s vysokou koncentrací zájmu v Asii a Severní Americe.

„Nicméně nejvíce inspirativní vize centrálních bank, se kterými jsem mluvil, je Švédská Riksbank,“ řekl Lund.

V prosinci roku 2017 zveřejnila Riksbank white paper, v němž popisovala svůj zájem o přemísťování  peněz ze Švédska na digitální platformu, ačkoli neuváděla specifický blockchain.

„Očekávám, že uvidíme – někdy letos – centrální banku, která přinejmenším vydá digitální denominaci své fiatové měny,“ řekl Lund. „Pravděpodobně v kontrolovaném formátu.“

 

 

Zdroje: coindesk.com, cnbc.com, connect.zive.cz, ibm.com

Kateřina Hlůšková

Studovala jsem ekonomiku a daně na VUT. Kromě cestování, osobního rozvoje a sdílené ekonomiky mě zajímají nové technologie a účetnictví pro firmy na dálku. Můj web Virtualniucetni.com.